Interessenter

Stakeholder deltakelse er en viktig del av dette prosjektet. Vennligst benytt linken, nedenfor, for å fylle ut et kort spørreskjema om interessenter engasjement.

Takk for ditt bidrag

 
norsk_q.txt · Last modified: 2009/12/22 10:27 by klara
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki