Þróun á stjórnun og eftirliti á stofnun djúpfiska og veiðum þeirra. Verkefnið stefnir að því að rannsaka nýjar leiðir fiskveiðistjórnunar á djúpsjávartegundum í NA Atlantshafi þar sem horft verður til þjóðfélagslegrar hagkvæmni veiðanna en jafnframt gætt að sjálfbærri þróun þessara stofna. Stofnar djúpsjávarfiska eru margir taldir mjög viðkvæmir fyrir veiðiálagi og jafnvel eru nokkrir þeirra taldir uppveiddir. Hefðbundið stofnstærðarmat hefur reynst gagnslítið þar sem líffræðileg gögn og gagnasöfnun hefur oft á tíðum verið lítil og óregluleg og aldursgreiningar hafa verið erfiðar. Veiðarnar eru í flestum tilfellum fjöltegundaveiðar og meðaflaaflaveiðar auk þess sem brottkast er algengt.Í verkefninu verður því leitast við að þróa aðferðir við stofnstærðarmat sem beita mætti við þessar tegundir með með meiri árangri en hingað til og hagfræði líkön verða notuð til að meta arðbærni. Vonast er til að niðurstöður úr þessum rannsóknum muni verða leiðbeinandi fyrir þróun fiskveiðistjórnunar á þesssum veiðum með því að skilgreina betur líffræði þeirra, eðli veiðanna og gagnasöfnun þannig að stofnstærðarmat verði öruggara og eftirlit með veiðum og stjórnun þeirra markvissara.

 
islenska.txt · Last modified: 2009/10/26 14:27 by klara
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki