Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

stutt_agrip_a_islensku [2009/07/02 12:17]
klara created
stutt_agrip_a_islensku [2009/09/24 09:27] (current)
klara
Line 1: Line 1:
-Þróun á stjórnun og eftirliti á stofnun djúpfiska og veiðum þeirra. +
-  +
-Verkefnið stefnir að því að rannsaka nýjar leiðir fiskveiðistjórnunar á djúpsjávartegundum í NA Atlantshafi þar sem horft verður til þjóðfélagslegrar hagkvæmni veiðanna en jafnframt gætt að sjálfbærri þróun þessara stofna. Stofnar djúpsjávarfiska eru margir taldir mjög viðkvæmir fyrir veiðiálagi og jafnvel eru nokkrir þeirra taldir uppveiddir. Hefðbundið stofnstærðarmat hefur reynst gagnslítið þar sem líffræðileg gögn og gagnasöfnun hefur oft á tíðum verið lítil og óregluleg og aldursgreiningar hafa verið erfiðar.  Veiðarnar eru í flestum tilfellum fjöltegundaveiðar og meðaflaaflaveiðar auk þess sem brottkast er mjög algengt. Þess vegna hefur gagnasöfnun verið mjög óhagstæð fyrir hefðbundnar aðferðir stofnstærðarmats. Í verkefninu verður því leitast við að þróa aðferðir við stofnstærðarmat sem beita mætti við  tegundir sem þessar með nokkurri vissu. Vonast er til að niðurstöður úr þessum rannsóknum muni verða leiðbeinandi fyrir þróun betri stjórnunar á þesssum fiskveiðum með því að skilgreina betur líffræði þeirra, eðli veiðanna og gagnasöfnun þannig að stofnstærðarmat verði öruggara og eftirlit með veiðum og stjórnun þeirra markvissara.  +
- með það að leiðarljósi að djúpsjávarveiðar verði þjóðfélagslega hagkvæmar án þess að það gangi á stofna þeirra. +
  
 
stutt_agrip_a_islensku.txt · Last modified: 2009/09/24 09:27 by klara
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki